Сви документи на сајту су у фази нацрта и нису обавезни.
×
×

Пословни процеси

Р. бр. Назив пословног прoцeсa Спецификација пословних захтјева
00 Увод у спецификацију пословних захтјева и моделе пословних информација малопродајног тржишта електричне енергије у БиХ Преузми /ПДФ/
01 Промјена снабдјевача РЕРС Преузми /ПДФ/
02 Промјена снабдјевача ФЕРK Преузми /ПДФ/
03 Прелазак са тржишног на резервног снабдјевача РЕРС Преузми /ПДФ/
04 Прелазак са тржишног на резервног снабдјевача ФЕРK Преузми /ПДФ/
05 Прелазак са тржишног на јавног снабдјевача РЕРС Преузми /ПДФ/
06 Прелазак са тржишног на јавног снабдјевача ФЕРK Преузми /ПДФ/
07 Раскид уговора о снабдијевању и одјава мјерног мјеста РЕРС Преузми /ПДФ/
07 Раскид уговора о снабдијевању и одјава мјерног мјеста ФЕРK Преузми /ПДФ/
08 Електроенергетска сагласност и уговор о прикључењу ФЕРK Преузми /ПДФ/
09 Припрема и достављање агрегираних података балансно одговорним странама Преузми /ПДФ/
10 Припрема и достављање агрегираних података снабдјевачима Преузми /ПДФ/
11 Припрема и размјена података са другим ОДС-овима Преузми /ПДФ/
12 Припрема и достављање обрачунских података снабдјевачима Преузми /ПДФ/
13 Припрема и размјена података са Оператора за ОИЕиЕK Преузми /ПДФ/
14 Достава матичних података ОДС-у на захтјев Преузми /ПДФ/
15 Достава матичних података снабдјевачу на захтјев Преузми /ПДФ/
16 Искључење и укључење мјерних мјеста од стране ОДС-а Преузми /ПДФ/
17 Управљање преносом ЕДИ порука Преузми /ПДФ/