Сви документи на сајту су у фази нацрта и нису обавезни.
×
×

О ЕДИ стандарду

Документ „Приједлог стандарда за електронску размјену података на малопродајном тржишту електричне енергије у БиХ“ (у наставку ЕДИ стандард) садржи заједнички оквир за електронску размјену података на малопродајном тржишту електричне енергије у БиХ.

Састоји се од три цјелине:

  • Средства комуникације, која се користе на малопродајном тржишту електричне енергије у БиХ
  • Идентификационе шеме, које се користе на малопродајном тржишту електричне енергије у БиХ
  • Поруке, њихов садржај и формати, које се размјењују у оквиру пословних процеса на малопродајном тржишту електричне енергије у БиХ

Поруке према ЕДИ старндарду за малопродајно тржиште електричне енергије у Босни и Херцеговини дефинисане су према ebIX (the European forum for energy Business Information eXchange) стандарду.

ebIX развија и стандардизује употребу електронске размјене информација у енергетској индустрији омогућавајући хармонизоване процесе за малопродајно тржиште електричне енергије.

ebIX адресира комплетан сет процеса у форми процесних модела који се могу имплементирати и садржи формалне дефиниције информација које се размјењују између учесника на тржишту електричне енергије. ebIX стандард за потребе тржишта електричне енергије у БиХ прилагођен је специфичностима легислативе и пословних процеса у БиХ.

ебИX платформа уводи неколико основних артефаката који представљају основу имплементације процеса размјене података:

  • ebIX UML модел,
  • ebIX UMM2 методологија и скуп правила за употребу UMM2 ,
  • XML шеме за размјену информација,
  • препоруке за асинхрону потврду пријема порука и управљање грешкама,
  • захтјеви за отказивање пословних докумената,
  • ebIX идентификационе листе, и
  • ebIX кодне листе.