Сви документи на сајту су у фази нацрта и нису обавезни.
×
×

Корисни линкови

European forum for energy Business Information eXchange
https://www.ebix.org/

European Network of Transmission System Operators for Electricity
https://www.entsoe.eu/

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
http://www.ferk.ba/index3.html

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српск
https://reers.ba/

ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево
https://www.epbih.ba/

ЈП Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар
https://www.ephzhb.ba/

МХ Електропривреда Републике Српске
https://ers.ba/